Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: a) Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, w tym także osób niepełnosprawnych. b) Propagowanie zachowań prozdrowotnych, profilaktyka antyalkoholowa, antynarkotykowa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, w tym także osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: