Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie osób chorych i zdrowych dla wzajemnej pomocy w zakresie szeroko pojętej kompleksowej diagnostyki, rehabilitacji i leczenia osób chorych oraz likwidacji barier architektonicznych, transportowych i komunikowaniu się. 2 . Stworzenie ośrodków kompleksowej diagnostyki oraz leczenie chorych. 3 . Zorganizowanie banku danych chorych na Stwardnienie Guzowate. 4 . Popularyzowanie problemu choroby. 5 . Wpisanie choroby stwardnienie guzowate do rejestru chorób. 6 . Możliwość wykonywania badań genetycznych w Polsce.

Dane naszego OPP: