Kilka słów o naszej organizacji:

Działalność statutowa klubu to upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: