Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie oświaty - Ochrona lokalnego środowiska - kultywowanie i propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży - finansowe i rzeczowe wspieranie osób pozostających w niedostatku - rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych młodzieży

Dane naszego OPP: