Kilka słów o naszej organizacji:

Niesienie wszechstronnej pomocy mieszkańcom Lubonia o różnym rodzaju niepełnosprawności oraz ich rodzinom we wszystkich dziedzinach życia.

Dane naszego OPP: