Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działanie na rzecz twórczego i artystycznego rozwoju społeczności Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób ze środowisk dyskryminowanych

Dane naszego OPP: