Kilka słów o naszej organizacji:

działanie na rzecz twórczego i artystycznego rozwoju społeczności Podlasia ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz osób ze środowisk dyskryminowanych

Dane naszego OPP: