Kilka słów o naszej organizacji:

a)ochrona zdrowia oraz pomoc społeczna pracownikom i byłym pracownikom z jednostek wchodzących w skład RDLP w Szczecinie i ich rodzinom; b)organizowanie ruchu społecznego na rzecz pomocy leśnikom; c\)inicjowanie i organizowanie imprez publicznych,konkursy, zbiórki

Dane naszego OPP: