Kilka słów o naszej organizacji:

a. Podejmowanie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych b. Pomoc osobom indywidualnym i grupom społecznym dotkniętych niepełnosprawnością fizyczną i umysłową c. Popularyzacja i rozwijanie zainteresowania społecznego problematyką wychowania i edukacji osób niepełnosprawnych. d. Rozwijanie różnych form kształcenia zawodowego, przystosowania do życia społecznego, zawodowego, rodzinnego osób wymagającej specjalnej troski. e. Pomoc osobom zagrożonym marginalizacją społeczną

Dane naszego OPP: