Kilka słów o naszej organizacji:

Udzielanie pomocy sportowcom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez pozyskiwanie środków i dofinansowywanie opieki nad sportowcami niepełnosprawnymi oraz dofinansowywanie ich adaptacji zawodowej i społecznej . Wspieranie działalności sportowej oraz sportowej osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: