Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z Zespołem Downa i członkom ich rodzin oraz w miarę możliwości innym osobom z upośledzeniem umysłowym i fizycznym.

Dane naszego OPP: