Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: propagowanie sportu oraz tradycji polskiego sportu w szczególności na terenie miasta i gminy Wołomin, tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej, planowanie i organizowanie zawodów sportowych, treningów oraz rekreacji, organizowanie działalności sportowej dzieci i młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju sprawności fizycznej i umysłowej, umożliwianie uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania klubu i poza nim.

Dane naszego OPP: