Kilka słów o naszej organizacji:

Szerzenie kultury fizycznej, masowej oraz sportu kwalifikowanego wśród młodzieży i społeczeństwa Ziemi Wareckiej. Podnoszenie poziomu sportowego i etycznego członków klubu oraz godnej postawy obywatelskiej i patriotycznej i pielęgnowanie tradycji klubowych i regionalnych.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000226800
  • e-mail: zgodkae@wp.pl
  • Adres: UL. NOWY ZJAZD 8, 05-660 WARKA