Kilka słów o naszej organizacji:

SUTW w Płocku prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej na rzecz osób starszych poprzez udzielanie im pomocy w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej, wynikającej ze starszego wieku. Prowadzi różne formy działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i turystyczno-krajoznawczej.

Dane naszego OPP: