Kilka słów o naszej organizacji:

PROPAGOWANIE I ROZWÓJ KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ NA OBSZARZE DZIAŁANIA KLU0c068,

Dane naszego OPP: