Kilka słów o naszej organizacji:

działalność charytatywna, oświatowo-wychowawcza, kulturalna, działalność na rzecz ochrony środowiska,

Dane naszego OPP: