Kilka słów o naszej organizacji:

Stowarzyszenie działa na rzecz pożytku publicznego z zakresu edukacji, kultury, sportu i rekreacji.

Dane naszego OPP: