Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wszechstronna działalność na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Monieckiego, poprzez realizację zadań społecznych i gospodarczych, w szczególności w zakresie: ochrony i promocji zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków.

Dane naszego OPP: