Kilka słów o naszej organizacji:

KLU0011 PIŁKARSKI BRZEG DOLNY PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ I WYCHOWAWCZĄ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW MIASTA I GMINY W CELU: A. ZAPEWNIA MŁODZIEŻY MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W SPORCIE KWALIFIKOWANYM; 0c358 KSZTAŁTOWANIA W CZŁONKACH KLU0c068 WARTOŚCI MORALNYCH, FIZYCZNYCH I INTELEKTUALNYCH; C. ZAPEWNIENIE OGÓŁOWI MIESZKAŃCÓW PRZEŻYĆ SPORTOWYCH \(WIDOWISK, IMPREZ\) O WYSOKICH WALORACH ESTETYCZNYCH, WYPOCZYNKOWYCH, INTEGRACYJNYCH.

Dane naszego OPP: