Kilka słów o naszej organizacji:

Podstawowym celem działalności Funduszu jest bezpośrednia i pośrednia ochrona życia ludzkiego.

Dane naszego OPP: