Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Caritas Poznańska - codziennie pomagamy!

Dzięki naszym darczyńcom w 2017 roku: Wsparliśmy ponad 60 tys. osób potrzebujących, Zorganizowaliśmy wigilię dla ubogich dla ponad 1 300 osób, Przeprowadziliśmy kilkanaście projektów pomocowych i edukacyjnych, Otoczyliśmy opieką 200 dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych, Pomogliśmy 250 seniorom wyjechać na wczasorekolekcje, Wydaliśmy kilkadziesiąt ton żywności, Sfinansowaliśmy roczne stypendia dla dzieci i młodzieży, Wydaliśmy 500 tys. ciepłych posiłków, Wyposażyliśmy 80 osób w sprzęt rehabilitacyjny, Przeprowadziliśmy terapię dla 57 młodych ludzi uzależnionych od narkotyków, Zapewniliśmy opiekę podopiecznym Domu Dziecka w Lesznie, Zorganizowaliśmy festyn z okazji dnia dziecka dla ponad 10 tys. osób, Pomogliśmy 3 607 dzieciom wyjechać na wakacje, Udzieliliśmy ponad 450 porad specjalistycznych z zakresu uzależnień, Zorganizowaliśmy zajęcia dla seniorów z obsługi komputerów, tabletów oraz kursy języków obcych.

Nasza strona www: www.caritaspoznan.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Dzięki naszym darczyńcom w 2017 roku:
Wsparliśmy ponad 60 tys. osób potrzebujących
Wydaliśmy kilkadziesiąt ton żywności
Zapewniliśmy opiekę podopiecznym Domu Dziecka w Lesznie
Zorganizowaliśmy Wigilię dla ubogich dla ponad 1 300 osób
Sfinansowaliśmy roczne stypendia dla dzieci i młodzieży
Zorganizowaliśmy festyn z okazji dnia dziecka dla ponad 10 tys. osób
Przeprowadziliśmy kilkanaście projektów pomocowych i edukacyjnych
Wydaliśmy 500 tys. ciepłych posiłków
Pomogliśmy 3 607 dzieciom wyjechać na wakacje
Otoczyliśmy opieką 200 dzieci w świetlicach socjoterapeutycznych
Wyposażyliśmy 80 osób w sprzęt rehabilitacyjny
Udzieliliśmy ponad 450 porad specjalistycznych z zakresu uzależnień
Pomogliśmy 250 seniorom wyjechać na wczasorekolekcje
Przeprowadziliśmy terapię dla 57 młodych ludzi uzależnionych od narkotyków
Zorganizowaliśmy zajęcia dla seniorów z obsługi komputerów, tabletów oraz kursy języków obcych

Dane naszego OPP: