Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych 2 . Działanie na rzecz edukacji, oświaty i wychowania, 3 . Rozwijanie krajoznawstwa oraz organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży 4 . Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 5 . Pomoc w działalności ekologicznej i ochrony przyrody 6 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym 7 . Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Dane naszego OPP: