Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ochrony zdrowia. 2 . Wspieranie wspomnianych wyżej jednostek w realizacji ich zadań i przedsięwzięć. 3 . Promowanie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, upowszechnianie wiedzy z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia w kraju i za granicą. 4 . Przedstawianie opinii, analiz i wniosków na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i ochrony zdrowia w procesie tworzenia prawa. 5 . Współdziałanie z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego w kwestiach dotyczących pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000224217
  • e-mail: stow.warmaz@wp.pl
  • Telefon: 895356600
  • Adres: UL. MOLZA 18, 14-105 MOLZA