Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Ratowanie żywności przed zmarnowaniem. Wspieranie potrzebujących.

Ratujemy żywność przed zmarnowaniem zapobiegając tym samych negatywnym skutkom marnowania żywności: ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Uratowana żywność trafia do potrzebujących. Dzięki takim działaniom na świecie jest mniej nierówności.

Nasza strona www: www.bztrojmiasto.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie ze Statutem, Celem ZS - 0dnku Żywności w Trójmieście jest przede wszystkim przeciwdziałanie marnotrawstwu żywności oraz zmniejszenie obszarów niedożywienia i głodu, ale także edukacja w zakresie zdrowotnych i społecznych skutków głodu i niedożywienia, wyzwalania postaw solidarności międzyludzkiej i poszanowania żywności i działanie na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów żywnościowych, w tym podejmowania problematyki zdrowotnej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia.

Dane naszego OPP: