Kilka słów o naszej organizacji:

1 .wspieranie gry szachowej wśród osób sprawnych fizycznie i niepełnosprawnych a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży w Warszawie. 2 .Udzielanie pomocy materialnej szachistom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej w dostępie do dobrych szkół i wyższych uczelni.

Dane naszego OPP: