Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem L.S.B.iT. A.A. "ODNOWA" jest: 1 .Poprzez osobistą abstynencję od alkoholu, dawanie dobrego przykładu innym i tworzenie w społeczeństwie wzorów zdrowego trybu życia. 2 .Doprowadzenie do stałej abstynencji członków stowarzyszenia. 3 .Niesienie wszechstronnej pomocy ludziom uzależnionym i bezrobotnym w kształtowaniu własnego rozwoju i odzyskiwanie właściwej postawy w najbliższym otoczeniu, rodzinie, środowisku, stosunku do pracy, w zakładzie pracy. 4 .Prowadzenie programów edukacyjnych z zakresu wiedzy o alkoholu.Niebezpieczeństw z nim związanych oraz propagowanie idei trzeźwości na terenie działania stowarzyszenia, szczególnie wśród młodzieży. 5 .Niesienie pomocy bezrobotnym, poprzez prowadzenie programów edukacyjnych, tworzenie warunków samokształcenia, oraz pomoc praktyczna i informacyjna w kierunku założenia własnej działalności gospodarczej. 6 .Niesienie pomocy i doskonalenie umiejętności pomagania innym, zwłaszcza osobom mającym problemy z zatrudnieniem, oraz problemy z nadużywaniem alkoholu. 7 .Celem głównym stowarzyszenia jest wychodzenie z choroby alkoholowej. 8 .Współdziałanie z organizacjami i instytucjami rządowymi w zakresie niesienia pomocy rodzinom, w których występuje przemoc pod wpływem alkoholu. 9 .Stowarzyszenie służy pomocą: -działalnością dla osób niepełnosprawnych -prowadzeniem punktu informacyjnego na temat ich praw dotyczących niepełnosprawności -pomoc z zakresu zatrudnienia oraz konsultacji z pracodawcami -integracja poprzez organizowanie spotkań i imprez okolicznościowych -organizowanie wycieczek integracyjnych -pomoc żywieniową z programu PEAD -uzyskanie pomocy w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego -pomoc w uzyskaniu przyuczenia zawodowego -prowadzenie grup wsparcia i integracji dla niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: