Kilka słów o naszej organizacji:

- Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości bazy sportowej MOSiR Jasło, jasielskich szkół, oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu. - Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych. - Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim. - Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkół - członków klubu UKS "MOSiR" Jasło w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej. - Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych. - Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu. - Organizowanie członkom Klubu różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.

Dane naszego OPP: