Kilka słów o naszej organizacji:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWIJANIE SPORTU ORAZ FORM AKTYWNEGO WYPOCZYNKU, STWORZENIE DOGODNYCH WARUNKÓW W ZAKRESIE ROZIJANIA SPORTU, CZYNNY UDZIAŁ W SPORTOWYM, KULTURALNYM I GOSPODARCZYM ŻYCIU WSI.

Dane naszego OPP: