Kilka słów o naszej organizacji:

Cele działalności określone są w statucie i ukierunkowane są przede wszystkim na: - Szerzenie ewangelicznej zasady służby bliźniemu, będącemu w potrzebie, w oparciu o naukę Kościoła, - Bezpośrednią i pośrednią działalność charytatywną, - Jednoczenie, koordynowanie i kierowanie całą kościelną akcją charytatywną na terenie Archidiecezji Katowickiej. - Współpraca ze stowarzyszeniami kościelnymi, ze świeckimi instytucjami socjalnymi i dobroczynnymi oraz ludźmi dobrej woli.

Dane naszego OPP: