Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem działania Stowarzyszenia jest: 1 ) działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna 2 ) wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym.

Dane naszego OPP: