Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji, kultury, w tym mi: 1 .Stwarzanie warunków do stymulacji rozwoju poprzez odpowiednią opiekę, leczenie, usprawnianie, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. 2 .Organizowanie wzajemnej pomocy w trudnych warunkach życiowych 3 Stwarzanie warunkow do samokształcenia członków 4 .Organizowanie placówek opiekuńczych 5 .Promocja pracy i terapii z osobami niepełnosprawnymi 6 .Szerzenie wiedzy na temat integracji i pomocy niepełnosprawnym

Dane naszego OPP: