Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie: 1 . Pomocy materialnej, organizacyjnej i edukacyjnej, w tym i działalności charytatywnej na rzecz osób niezamożnych, bezrobotnych i potrzebujących. 2 . Dostarczanie środków materialnych oraz żywności osobom niezamożnym, bezrobotnym i potrzebującym. 3 . Utrwalania wśród społeczeństwa etyczno-moralnych wzorców zachowań poprzez propagację wartości i kultury chrześcijańskiej.

Dane naszego OPP: