Kilka słów o naszej organizacji:

Chrześcijańska Służba Charytatywna (ChSCh) od blisko 20 lat pomaga dzieciom z trudnych środowisk, prowadząc świetlice środowiskowe, w których najmłodsi znajdują bezpieczny kąt, ciepły posiłek i pomoc w nauce. ChSCh wspiera osoby starsze i samotne, działa na rzecz trwałego usamodzielnienia osób ubogich.

Dane naszego OPP: