Kilka słów o naszej organizacji:

a) rozwijanie, upowszechnianie i popularyzacja sportu, rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, b) dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach klubu, popularyzowanie higienicznego trybu życia, c) wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną.

Dane naszego OPP: