Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest udzielanie kompleksowej pomocy osobom chorym na czerniaka, ich rodzinom. Propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat choroby czerniaka i dostępnych najnowszych metod leczenia oraz wspieranie badań naukowych w tym zakresie.

Dane naszego OPP: