Kilka słów o naszej organizacji:

- pomoc ludziom bezdomnym, biednym i potrzebującym, - opieka duchowa nad bezdomnymi i ubogimi \(cotygodniowa msza święta, Sakrament Pokuty, Eucharystia), - organizacja Świąt Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych dla osób korzystających z Jadłodajni, - organizacja akcji charytatywnych i kulturalno-oświatowych dla osób korzystających z Jadłodajni,

Dane naszego OPP: