Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest finansowanie: 1 . uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, 2 . rozwoju kadry naukowej, 3 . naukowych badań własnych Uczelni.

Dane naszego OPP: