Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Podejmowanie działań na rzecz pomocy finansowej. rozwoju i wspierania inwestycji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie. 2 . Promocja Zdrowia. 3 . Szkolenie i edukacja fachowych pracowników służby zdrowia. 4 . Prowadzenie działań na rzecz rozwoju ratownictwa medycznego.

Dane naszego OPP: