Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Przeciwdziałanie i zapobieganie marginalizacji społecznej. 2 . Prowadzenie, wspieranie i inicjowanie programów reintegracji społecznej wobec osób, rodzin i środowisk wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP: