Kilka słów o naszej organizacji:

PROWADZENIE MUZEUM CZYNU ZBROJNEGO W KRAKOWIE, W TYM ORGANIZOWANIE WYSTAW, SPOTKAN Z WETERANAMI, LEKCJI HISTORII I POPULARYZOWANIE W TEN SPOSÓ0011 WSRÓD OGÓŁU OBYWATELI WIEDZY NA TEMAT SZEROKO ROZUMIANEGO CZYNU ZBROJNEGO DZIAŁALNOSC HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH - PROWADZENIE MUZEUM CZYNU ZBROJNEGO W KRAKOWIE, W TYM ORGANIZOWANIE WYSTAW, SPOTKAN Z WETERANAMI, LEKCJI HISTORII I POPULARYZOWANIE W TEN SPOSÓ0011 WSRÓD OGÓŁU OBYWATELI WIEDZY NA TEMAT MIEJSC ZWIAZANYCH Z SZEROKO ROZUMIANYM CZYNEM ZBROJNYM. WYDAWANIE PUBLIKACJI POPULARYZUJACYCH WIEDZE NA TEMAT CZYNU ZBROJNEGO, OSÓB ORAZ MIEJSC Z NIM ZWIAZANYCH. ORGANIZOWANIE SPOTKAN, ODCZYTÓW, PRELEKCJI, LEKCJI I INNYCH DZIAŁAN MAJACYCH NA CELU POPULARYZOWANIE TEJ WIEDZY WSRÓD OGÓŁU OBYWATELI DZIAŁALNOSC ARCHIWÓW - PROWADZENIE ZBIORU DOKUMENTÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ OSOBY PRYWATNE DOTYCZACYCH CZYNU ZBROJNEGO, OSÓB ORAZ MIEJSC Z NIMI ZWIAZANYCH. WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW - WYDAWANIE ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH POPULARYZUJACYCH WIEDZE NA TEMAT CZYNU ZBROJNEGO, OSÓB ORAZ MIEJSC Z NIM ZWIAZANYCH

Dane naszego OPP: