Kilka słów o naszej organizacji:

1 . organizowanie życia społeczno-kulturalnego dla emerytów i rencistów. 2 .Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 3 .Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym przy współudziale KGHM PM SA. 4 .Propagowanie zdrowego stylu życia. 5 .Upowszechnienie turystyki i krajoznawstawa.

Dane naszego OPP: