Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Klubu jest: 1 . Nabór i szkolenie młodzieży oraz dorosłych. 2 . Organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego. 3 . Prowadzenie wielosekcyjnej działalności sportowej. 4 . Uczestniczenie w imprezach organizowanych 5 . Współpraca z władzami miasta Suwałki 6 . Współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi. 7 . Promowanie Miasta Suwałki na terenie Polski i poza granicami kraju.

Dane naszego OPP: