Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Naszym zadaniem jest ochrona praw dziecka.

Nasza strona www: www.tkopd.katowice.pl

Dane naszego OPP: