Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest dążenia do aktywizacji i integracji osób niepełnosprawnych w życiu społecznym oraz zawodowym w szczególności poprzez: 1 . Wykorzystanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych 2 . Przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych i sprawnych z życia społecznego i zawodowego 3 . Zmianę negatywnych postaw i uprzedzeń wobec osób sprawnych i niepełnosprawnych 4 . Upowszechnianie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych

Dane naszego OPP: