Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie ze statutem. Między innymi upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, nauki i edukacji, oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000213857
  • e-mail: srf@tlen.pl
  • Telefon: 698033184
  • Adres: UL. SZCZYRKOWSKA 2, 43-360 BYSTRA