Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, aby potrafili rozwiązywać swoje problemy, a także wywoływanie pożądanych społecznie zmian, których efektem będzie poprawa jakości życia. 2 . Poprawa dostępności do bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego 3 . Wywoływanie pozytywnych zmian w społeczności lokalnej poprzez działania rzecznicze

Dane naszego OPP: