Kilka słów o naszej organizacji:

- wspieranie nauki, edukacji, oświaty i wychowania - propagowanie i pielęgnowanie zdrowego życia i rozwoju wewnętrznego dzieci i młodzieży - inspirowanie i wspieranie zbieżnej z celem niniejszej Fundacji działalności osób fizycznych i prawnych.

Dane naszego OPP: