Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i kulturalnego, a w szczególności utrwalanie tradycji wsi Niegłowice oraz Osiedla Jasło - Niegłowice 2 .Integracja mieszkańców wsi i osiedla, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu 3 .Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym i euroregionie 4 .Promowanie zdrowego stylu życia

Dane naszego OPP: