Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

stypendia socjalne i naukowe

CELE FUNDACJI:
- wszechstronne wspieranie działalności dydaktycznej i wychowawczej Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek
- udzielanie pomocy uczennicom Liceum i Gimnazjum Sióstr Nazaretanek będącym w trudnej sytuacji życiowej
- popieranie i promocja zdrowego trybu życia
- podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej
- wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania skutkom zdrowotnym zagrożeń cywilizacyjnych

nr subkonta: 81 1600 1068 0003 0102 1168 1150

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 137 powstała w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego, prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.

Dane naszego OPP: