Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Czerniakowskiej 137 powstała w lipcu 2004 r., a w kwietniu 2005 r. została wpisana do rejestru organizacji pożytku publicznego, prowadzonego przez XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie.

Dane naszego OPP: