Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb życiowych, zdrowotnych, religijnych, terapeutycznych, edukacyjnych, kulturalnych, społecznych. 2 . Zakres i poziom świadczeń Domu powinien być dostosowany w miarę możliwości do potrzeb poszczególnych mieszkańców.

Dane naszego OPP: